ttwater-ice.com

ฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด

ฮีทสโตรก (Heatstroke) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายอับอากาศหรือไม่สามารถระบายความร้อนออกได้เพียงพอ ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดความผิดปกติในระบบออกซิเจนและการทำงานของอวัยวะภายใน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสามารถก่อให้เกิดความเสียหายในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้

การดื่มน้ำเป็นอย่างสำคัญในการป้องกันฮีทสโตรก ดังนั้นควรดื่มน้ำเป็นปริมาณเพียงพอตลอดวัน เพื่อช่วยให้ร่างกายคงความเย็นและควบคุมอุณหภูมิได้ดี โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนและมีความชื้นสูง นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้เกิดฮีทสโตรกได้ เช่น การอยู่ในที่ที่ไม่มีการระบายอากาศ, การออกกำลังกายหนักในอากาศร้อน, หรือการอยู่ในระหว่างแสงแดดเผาผลาญ

หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการฮีทสโตรก เช่น ความร้อนบริเตน, ซีดหน้า, หน้าแดง, สีผิวซีดหรือเขียว, มีอาการหอบเหนื่อย, หรืออาจมีอาการมึนงง โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อน ควรรีบยกเลิกกิจกรรมที่ทำอยู่ในทันที และยกเลิกอยู่ในสถานที่ร้อน นำไปอยู่ในที่ร่มและหายใจลึก นอนพักให้เพียงพอและดื่มน้ำเย็น ให้ระบายความร้อนโดยใช้พัดลมหรือพ้นน้ำเย็น หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและดูแลเพิ่มเติม