ttwater-ice.com

การดื่มน้ำให้สมดุลต่อร่างกาย

การดื่มน้ำวันละเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมที่คุณอาศัยอยู่ (อากาศร้อน, อากาศเย็น, ความชื้น), กิจกรรมที่คุณทำ (การออกกำลังกายหนัก, การออกแรง), สภาพร่างกายของคุณ (น้ำหนัก, ส่วนสูง), อาหารที่คุณรับประทาน (อาหารที่มีน้ำมากน้อยแค่ไหน), และภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะนำทั่วไปในการดื่มน้ำวันละปริมาณเพียงพอเพื่อรักษาสภาพร่างกายและส่วนสูงของน้ำตัว เช่น ควรดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน (ประมาณ 2 ลิตร) หรือสามารถคำนวณตามน้ำหนักของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้:

คำนวณปริมาณน้ำที่ควรดื่มต่อวัน:

  1. หากน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ควรดื่มประมาณ 2 ลิตรต่อวัน
  2. หากน้ำหนัก 70 กิโลกรัม ควรดื่มประมาณ 2.4 ลิตรต่อวัน
  3. หากน้ำหนัก 90 กิโลกรัม ควรดื่มประมาณ 2.7 ลิตรต่อวัน

หากคุณออกกำลังกายหนัก หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศร้อนและมีความชื้นสูง อาจจำเป็นต้องดื่มน้ำเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสดชื่นให้กับร่างกาย

คำแนะนำสำหรับการดื่มน้ำ:

  • ควรดื่มน้ำตามความต้องการของร่างกาย และอย่ารอรู้สึกกระหายมากแล้วค่อยดื่มน้ำ
  • ควรเสริมการดื่มน้ำเมื่อออกกำลังกายหนัก และในช่วงอากาศร้อน ควรดื่มน้ำเสริมเติมในระหว่างกิจกรรมที่ทำ
  • แยกแยะน้ำดื่มกับเครื่องดื่มที่มีสารเคมีหรือคาเฟอีน เช่น น้ำผลไม้หวานหรือเครื่องดื่มกาแฟ ควรดื่มน้ำในปริมาณเพียงพอและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง